Danışma Hattı : 0216 338 82 82 | bilgi@mettasarim.com.tr
Bizi Takip Edin
Şifremi Unuttum
  • Sürü Yönetim Sistemi

Sürü Yönetim Programı Nedir ?

Çiftlik bünyesinde bulunan hayvanların, doğum zamanından ölüm,kesim veya satış zamanına kadar olan bölümde, Sağlık, Bakım, Besleme, Tohumlanma, Gebelik, Satış ve gerek duyulacak tüm bilgilerin kayıt altında tutulduğu sistemimizde hataları minimuma indirmektedir.


Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılık sektöründe, Çiftlik bünyesinde bulunan hayvanların, doğum zamanından ölüm,kesim veya satış zamanına kadar olan bölümde, Sağlık, Bakım, Besleme, Tohumlanma, Gebelik, Satış ve gerek duyulacak tüm bilgilerin kayıt altında tutulduğu sistemimizde büyük veya küçük sürülerde yapılan yanlışları ve bu yanlışlardan doğan hataları minimuma indirmektedir.


Küçükbaş hayvancılık sisteminde işlemler grup bazında yapılarak büyük sürülerde sistemsel çalışmayı ve kolay girişleri sağlamakta böylelikte sürü sayısı ne kadar artarsa artsın her daim işletme sahibinin kontrolü altında olmaktadır.


Büyükbaş ve Küçükbaş hayvancılıkta hayvan sağlığı, gebelik, beseleme ve bakım en önemli konulardır.


Sistemimiz bu doğrultuda ilerleyerek Yapılması gereken Aşı ve Vitaminler, Gebelik öncesi ve sonrası yapılması gereken işlemler, Hayvanların doğumundan sonra ki süreçte yapılması gereken işlemler, Rutin yapılması gereken bakımlar (Tartım, Tırnak bakımı, Skor ölçümü vb) ve bunlar gibi hayvancılıkta hayati önem taşıyan konularda kayıt ve raporlama sistemine önem vermektedir ve bununla beraber bu işlemlerin yapılması gereken zamandan X gün önce ilgili kişilere otomatik bildirimde bulunmaktadır.


Sistemimiz yapılması gereken işlemleri uygulamaları personel insiyatifinden çıkartıp personellere iş emri yollama şeklinde planlamaktadır.


Ek olarak Küçükbaş ve Büyükbaş hayvancılık sistemlerimiz iki ayrı program şeklinde bulunmakta her program kendi işletmesi için gerekli olan bilgiler içermektedir. Böylelikle minimum seviyede hata yapılması sağlanmıştır.

Programda Neler Vardır ?

HAYVAN KAYIT YENİ DOĞAN KAYIT DOĞUM ŞEKLİ
           
DOĞURMA ŞEKLİ ÖLÇÜM BİLGİLERİ    
           
Detaylı İnceleyelim

HAYVAN KAYIT

Kulak Numarası -1
(Bakanlık Kulak Numarası)

Kulak Numarası -2
(Varsa İşletme Kulak Numarası)

Kulak Numarası-3 (Varsa Sağım Sistemi Vb sistem numaraları)

           

Doğrum Tarihi Ve Saati

İşletme Bilgileri

Bulunduğu Ahır

           

Hayvan Tipi (İnek, Boğa, Koyun vb)

Grup Renk (Küçükbaş Hayvancılık
Toplu Hayvan Takibi)

Irk

           

Evresi (YENİ DOĞMUŞ BUZAĞI,
YEM BUZAĞISI, DÜVE,
SAĞMAL, BESİ TOSUN )

Cinsiyeti

Tohum Numarası

Edinim (Satın Alma, Üretim)

         
Anne Bilgileri
Baba Bilgileri  
           

Hayvan Meme Durumları Girişi

Hayvan Ayak Durumları Girişi

Sigorta Girişi

           

Zorunlu Kesim Kaydı Girişi

Kesim Kaydı Girişi

Satış Kaydı Girişi

           

Ölüm Kaydı Girişi

Boynuz Durumu Giriş

Tohumlama Kaydı Giriş

           

Gebelik Kaydı Giriş

Kuruya Ayırma Kaydı Giriş

Doğurma Kaydı Giriş

           

Yavru Atma Kaydı Giriş

Gebelik Kaydı Kontrolü Giriş

Hayvan Gözlem Notları Giriş

           

Hayvan Tedavi Kaydı Giriş

Hayvan Aşı Kaydı Giriş

Koç Katım (Küçükbaş Hayvancılık)

           
Sünger Takma (Küçükbaş Hayvancılık) Koç Ayırma (Küçükbaş Hayvancılık)    

 

 

Ek olarak hayvan kayıt bölümünde hayvanla ilgili Resim, Dökümanları ekleye

bildiğiniz döküman yönetim sistemi mevcuttur.

Yukarda belirtilen maddeler ve bunlarla beraber işletme yönetimi ve hayvan sağlığı için gerekli olan bir çok bilginin sisteme girilmesini sağlayacak ekranlar mevcuttur.

 YENİ DOĞAN KAYIT

Kulak Numarası -1 (Bakanlık Kulak Numarası)

Kulak Numarası -2 (Varsa İşletme Kulak Numarası)

Kulak Numarası-3 (Varsa Sağım Sistemi Vb sistem numaraları)

           

Doğum Tarih Saati

Doğum Şekli

MÜDEHALESİZ DOĞUM

MÜDEHALELİ DOĞUM

(Tek Kişi, İki Kişi, Araçlı, Sezaryan)

Doğurma Şekli

TEK, İKİZ, ÜÇÜZ, DÖRDÜZ, BEŞİZ

           

Hayvan Anne Bilgileri

Ağırlık ve Ölçüm Bilgileri
   
           
           
Aşı Ve Vitamin Kayıtları        
  Burada veterinerler tarafından belirlenen aşı takvimine göre; Önce uygulanacak aşı veya vitamin seçilir sistem bu seçime göre uygulanması gereken hayvan listesini getirir.
   
HAYVAN TEDAVİ TAKİBİ

İlaç Stok

Tohum Stok

Hayvan Gözlem Notları

           

Grup Tanımları Giriş

Ahır Tanımları Giriş

Yem Tanımları Giriş

           

Yem Rastonu hazırlama

Toplu Aşı Kaydı

Toplu Grup Değişimi

           

Toplu Kesim Kaydı

Süt Satım Bilgileri Giriş

Hayvan Bakım İşlemleri

           

Hayvan Tartım (İşletmede
Bulunan Tartıların
Bilgisayara bağlanması
ile uygulanır)

Hayvan Skor

Hayvan Yürüyüş puanlama

           

Topuk Skor

Dışkı Skor

Saha çalışması için
cep telefoun uygulaması.

           

Hayvan Sorgu 

       
           
           
DÖKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ ve SORGULAMA

Program içerisinde ilgili bölümlerde, tartılan veya çekilen fotoğrafların sisteme kaydedilmesi (Fatura, Dekont, Ölüm Resmi, Doğum Resmi vb.) ve daha sonra bunların sorgulanabildiği modülümüzdür.

 

Sistemimizde talep doğrultusunda şekillenen raporlar ve bildirimler mevcuttur. Raporlar program içerisinden alınabilmektedir. Bildirimler gün sonunda belirlenen saat diliminde ilgili kişilerine mail olara yollanmaktadır. Bu kapsamda 112 adet rapor ve bildirim hazırlanmıştır.

 

Programımız yetki ve modül esasına göre dizayn edilmiştir. Kullanıcılar sadece yetkili oldukları modüllere erişebilmektedirler.


Yazılım ekiplerimiz tarafından talep doğrultusunda kullanmış olduğunuz sağım sistemi veya sürü yönetim sistemleri ile sistemimiz arasında entegrasyon sağlayabilmektedir.

 

Şu an delaval sağım sistemine ait alpro programı ile entegrasyon sağlayabilmekteyiz.


   

Yukarı Çık